AXX

PRICE   /   sold out!
count   /     up  down
Shipping                                                                                   


                            

SILKY RIBBON TIE


실키 리본타이입니다. 광택감있고 가벼운 소재를 사용하여

차르륵 떨어지는 느낌이 매력적인 아이템입니다.

리본타이 형식으로 타이로 해도 좋고 헤드밴드로 사용해도

사랑스럽답니다!

                     
     

            


           

Review

There are no posts to show

Q & A

There are no posts to show